Sonako Light Novel

Editing

RokuShin: Tập 4 Chương 4v2

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1,126: Line 1,126:
 
Khi thấy hai người nhìn nó, Hercules đang nhặt miếng thức ăn lớn và bắt đầu ăn.
 
Khi thấy hai người nhìn nó, Hercules đang nhặt miếng thức ăn lớn và bắt đầu ăn.
   
Do thèm ăn, nó nhanh chóng tiêu thụ hết miếng cỏ khô.
+
Do thèm ăn, nó nhanh chóng tiêu thụ hết miếng cỏ khổ.
   
 
“Nó đang ăn, đang ăn kìa.”
 
“Nó đang ăn, đang ăn kìa.”
  Loading editor