FANDOM


(Vui lòng đừng xóa (có thể thêm nội dung nếu thấy cần thiết) vào dưới thẻ <div class="mobile"></div>)
Line 1: Line 1:
<div class="hidden"><choose>
+
<div class="hidden">
  +
<choose>
 
<option><div id="particle"></div></option>
 
<option><div id="particle"></div></option>
 
<option><div id="snow3"></div></option>
 
<option><div id="snow3"></div></option>
</choose> 
+
</choose>
  +
<br />
 
<br />
 
<br />
 
 
   
 
<div style="position:relative;margin-top:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;overflow:hidden;text-align:center;opacity:1; height: 550px;z-index: 1;width:auto;">
 
<div style="position:relative;margin-top:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;overflow:hidden;text-align:center;opacity:1; height: 550px;z-index: 1;width:auto;">
 
[[File:Presentation1.png|center|1000px]]
 
[[File:Presentation1.png|center|1000px]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
<div style="position:absolute;top:10px;margin-left:360px; text-align:justify;text-justify:newspaper;margin-right:15px;color:#06116b;text-shadow:0px 0px 1px #68d5ff, 0 0 2em #68d5ff, 0 0 0.8em #68d5ff;">
 
<div style="position:absolute;top:10px;margin-left:360px; text-align:justify;text-justify:newspaper;margin-right:15px;color:#06116b;text-shadow:0px 0px 1px #68d5ff, 0 0 2em #68d5ff, 0 0 0.8em #68d5ff;">
 
==='''Tác giả'''===
 
==='''Tác giả'''===
   
*'''Rokujouma no Shinryakusha!?''' (六畳間の侵略者!? hay tạm dịch '''Những kẻ xâm lược sáu tấm tatami''') được viết bởi '''Takehaya''' và minh hoạ bởi '''Poco'''.
+
*'''Rokujouma no Shinryakusha!?''' (六畳間の侵略者!? hay tạm dịch '''Những kẻ xâm lược sáu tấm tatami''') được viết bởi '''Takehaya''' và minh hoạ bởi '''Poco'''.
 
*Ngoài Rokujouma, '''Takehaya''' còn là cây bút của nhiều bộ truyện và biên kịch game nổi tiếng như:
 
*Ngoài Rokujouma, '''Takehaya''' còn là cây bút của nhiều bộ truyện và biên kịch game nổi tiếng như:
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ''Ano Hibi wo Mou Ichido''<br />
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ''Ano Hibi wo Mou Ichido''<br />
Line 97: Line 32:
 
2 ngoại truyện.
 
2 ngoại truyện.
 
| Trạng thái= Đang phát hành, đã có anime cover đến Vol 6
 
| Trạng thái= Đang phát hành, đã có anime cover đến Vol 6
}}</div></div></div><br />
+
}}
  +
</div></div>
  +
</div>
  +
  +
<br />
   
 
<center>
 
<center>
   
 
<p style="font-size:18px;color:#EF221F;text-shadow:0px 0px 4px #EF221F;">Bạn đánh giá bộ truyện này thế nào ?</p>
 
<p style="font-size:18px;color:#EF221F;text-shadow:0px 0px 4px #EF221F;">Bạn đánh giá bộ truyện này thế nào ?</p>
  +
 
</center>
 
</center>
  +
 
{{Rating|Rokujouma}}
 
{{Rating|Rokujouma}}
 
{{Status|Active}}
 
{{Status|Active}}
Line 117: Line 54:
   
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
  +
 
</center>
 
</center>
  +
 
{{Notice2
 
{{Notice2
 
| title = TRIỂN KHAI DỰ ÁN PDF/EPUB
 
| title = TRIỂN KHAI DỰ ÁN PDF/EPUB
Line 135: Line 74:
   
 
== Review các nhân vật: ==
 
== Review các nhân vật: ==
 
 
   
 
<div style="position:relative;overflow:hidden;width:1000px;height:900px">
 
<div style="position:relative;overflow:hidden;width:1000px;height:900px">
Line 226: Line 163:
 
|title=
 
|title=
 
|style=
 
|style=
}}</div></div>
+
}}</div>
  +
</div>
   
   
Line 234: Line 171:
   
 
== Nội dung ==
 
== Nội dung ==
 
 
   
 
<div style="box-shadow: 0 0 25px #0800ff inset; text-align: justify; text-justify: newspaper; text-shadow: 0px 0px 3px #85ffd1, 0 0 3px #85ffd1, 0 0 3px #85ffd1; color: #0035d0; font: 1.em Georgia; border-style: ridge; border-width: 0.1px; border-color: #0800ff; background-color: rgba(213, 223, 255, 0.7);">
 
<div style="box-shadow: 0 0 25px #0800ff inset; text-align: justify; text-justify: newspaper; text-shadow: 0px 0px 3px #85ffd1, 0 0 3px #85ffd1, 0 0 3px #85ffd1; color: #0035d0; font: 1.em Georgia; border-style: ridge; border-width: 0.1px; border-color: #0800ff; background-color: rgba(213, 223, 255, 0.7);">
Line 257: Line 192:
 
Template:RokuShinV075old|Tập 7.5
 
Template:RokuShinV075old|Tập 7.5
 
Template:RokuShinV085old|Tập 8.5
 
Template:RokuShinV085old|Tập 8.5
</tabview></div> 
+
</tabview></div>
  +
<br />
   
   
 
<br /><br />
 
<br /><br />
 
<p style="font-size: 25px; color: #1334dc; text-shadow: 0px 0px 9px #ffe000, 0px 0px 9px #ffe000, 0px 0px 9px #ffe000;">'''<u>CÁC BẢN DỊCH MỚI TỪ NHÓM YK:</u>'''</p>
 
<p style="font-size: 25px; color: #1334dc; text-shadow: 0px 0px 9px #ffe000, 0px 0px 9px #ffe000, 0px 0px 9px #ffe000;">'''<u>CÁC BẢN DỊCH MỚI TỪ NHÓM YK:</u>'''</p>
 
 
 
<div style="box-shadow: 0 0 30px #a200b1 inset; text-align: justify; text-justify: newspaper; text-shadow: 0px 0px 2px #7bffc8, 0 0 2px #7bffc8, 0 0 2px #7bffc8; color: #6d00f9; font: 1.em Georgia; border-style: ridge; border-width: 0.1px; border-color: #a200b1; background-color: rgba(252, 215, 255, 0.7);">
 
<div style="box-shadow: 0 0 30px #a200b1 inset; text-align: justify; text-justify: newspaper; text-shadow: 0px 0px 2px #7bffc8, 0 0 2px #7bffc8, 0 0 2px #7bffc8; color: #6d00f9; font: 1.em Georgia; border-style: ridge; border-width: 0.1px; border-color: #a200b1; background-color: rgba(252, 215, 255, 0.7);">
 
<p style="font-size:25px;color:#a200b1;text-shadow:0 0 19px #00FFFF;margin-left: 15px;margin-right:15px;margin-top:15px;">'''ARC 1==>''' '''Gửi tới chàng, người của 2000 năm sau'''</p>
 
<p style="font-size:25px;color:#a200b1;text-shadow:0 0 19px #00FFFF;margin-left: 15px;margin-right:15px;margin-top:15px;">'''ARC 1==>''' '''Gửi tới chàng, người của 2000 năm sau'''</p>
Line 324: Line 257:
 
Template:RokuShinV27|Tập 27
 
Template:RokuShinV27|Tập 27
 
Template:RokuShinV28|Tập 28
 
Template:RokuShinV28|Tập 28
</tabview></div></div>
+
</tabview></div>
  +
</div>
   
 
== Cập nhật tiến độ ==
 
== Cập nhật tiến độ ==
 
[[File:Rokujouma_no_shinryakusha_folder_icon_by_minacsky_saya-d8ftp8d.png|thumb|right|264x264px]]
 
[[File:Rokujouma_no_shinryakusha_folder_icon_by_minacsky_saya-d8ftp8d.png|thumb|right|264x264px]]
 
 
   
 
<div style="position:relative;top:0px;left:10px;height:350px;overflow:scroll">
 
<div style="position:relative;top:0px;left:10px;height:350px;overflow:scroll">
Line 346: Line 277:
 
* 02/08/2018: Up full vol 21, 22
 
* 02/08/2018: Up full vol 21, 22
 
</div>
 
</div>
  +
  +
   
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
Line 351: Line 284:
 
==Nhân lực==
 
==Nhân lực==
 
[[File:RokuTL1.png|thumb|right|300px]]
 
[[File:RokuTL1.png|thumb|right|300px]]
 
 
 
 
 
 
   
   
Line 364: Line 291:
   
   
* [https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90 Yuhari Kaito] [Leader; Trans&Edit] Dịch các tập 1=>7; 10; 12=>15; 17 + 7.5; 8.5 + DramaCD + Phụ chương
+
* [https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90 Yuhari Kaito] [Leader; Trans&Edit] Dịch các tập 1=>7; 10; 12=>15; 17 + 7.5; 8.5 + DramaCD + Phụ chương
   
* [http://ln.hako.re/thanh-vien/metaknight MetaKnight] [Trans&Upload] Dịch các tập 6.5; 8; 9; 11; 16; 20; (3 chương đầu) 23; chỉ định dịch tập 27
+
* [http://ln.hako.re/thanh-vien/metaknight MetaKnight] [Trans&Upload] Dịch các tập 6.5; 8; 9; 11; 16; 20; (3 chương đầu) 23; chỉ định dịch tập 27
   
* [https://www.facebook.com/kim.sao.312 Kim Khánh] [Trans&Edit] Dịch tập 18 và (chương 4) 23
+
* [https://www.facebook.com/kim.sao.312 Kim Khánh] [Trans&Edit] Dịch tập 18 và (chương 4) 23
   
* [[User:ScarletGold|ScarletGold]] [Trans&Edit] Dịch tập 19; 21 và 22; chỉ định dịch 24 - 26
+
* [[User:ScarletGold|ScarletGold]] [Trans&Edit] Dịch tập 19; 21 và 22; chỉ định dịch 24 - 26
   
  +
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
   
 
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
 
   
 
==Tổng quan==
 
==Tổng quan==
Line 402: Line 328:
 
* 六畳間の侵略者!? 21 (29 Tháng 12, 2015, [[]])
 
* 六畳間の侵略者!? 21 (29 Tháng 12, 2015, [[]])
 
* 六畳間の侵略者!? 22 (29 Tháng 4, 2016, [[]])
 
* 六畳間の侵略者!? 22 (29 Tháng 4, 2016, [[]])
* 六畳間の侵略者!? 23 (August 3, 2016, [[]])
+
* 六畳間の侵略者!? 23 (August 3, 2016, [[]])
* 六畳間の侵略者!? 24 (October 29, 2016, [[]])
+
* 六畳間の侵略者!? 24 (October 29, 2016, [[]])
* 六畳間の侵略者!? 25 (March 1, 2017, [[]])
+
* 六畳間の侵略者!? 25 (March 1, 2017, [[]])
 
* 六畳間の侵略者!? 26 (July 1, 2017, [[]])
 
* 六畳間の侵略者!? 26 (July 1, 2017, [[]])
 
* 六畳間の侵略者! ? 27 (September 6, 2017, [[]])
 
* 六畳間の侵略者! ? 27 (September 6, 2017, [[]])
 
   
 
{|
 
{|
Line 417: Line 342:
 
</div>
 
</div>
   
+
<div class="mobile">
+
{{Status|Active}}
 
 
<div class="mobile">{{Status|Active}}
 
 
==='''Tác giả'''===
 
==='''Tác giả'''===
   
Line 428: Line 353:
 
- ''Kaze to Lute no Shirabe ni Nosete''
 
- ''Kaze to Lute no Shirabe ni Nosete''
   
- Visual Novel ''Kagetsu Tohya'' (cốt truyện)
+
- Visual Novel ''Kagetsu Tohya'' (cốt truyện)
   
 
==='''Nội dung chính'''===
 
==='''Nội dung chính'''===
Line 461: Line 386:
   
 
<br /><br />
 
<br /><br />
+
===<p>'''<u>CÁC BẢN DỊCH MỚI TỪ NHÓM YK:</u>'''</p>===
<p>'''<u>CÁC BẢN DỊCH MỚI TỪ NHÓM YK:</u>'''</p>===='''ARC 1==>''' '''Gửi tới chàng, người của 2000 năm sau'''====
+
===='''ARC 1==>''' '''Gửi tới chàng, người của 2000 năm sau'''====
 
{{:Template:RokuShinV01}}
 
{{:Template:RokuShinV01}}
  +
{{:Template:RokuShinV02}}
  +
{{:Template:RokuShinV03}}
  +
{{:Template:RokuShinV04}}
  +
{{:Template:RokuShinV05}}
  +
{{:Template:RokuShinV06}}
  +
{{:Template:RokuShinV06.5}}
  +
{{:Template:RokuShinV07}}
   
  +
===='''ARC Z|ero|==>''' '''Bên kia Thời gian vô tận, Không gian vô biên'''====
  +
{{:Template:RokuShinV075}}
  +
{{:Template:RokuShinV085}}
   
  +
===='''ARC 3==>''' '''Khúc dạo đầu của một huyền thoại'''====
  +
{{:Template:RokuShinV08}}
  +
{{:Template:RokuShinV09}}
  +
{{:Template:RokuShinV10}}
  +
{{:Template:RokuShinV11}}
  +
{{:Template:RokuShinV12}}
  +
{{:Template:RokuShinV13}}
  +
{{:Template:RokuShinV14}}
  +
===='''==ARC 4==>''' '''Màu TRẮNG là rỗng không, nhưng cũng là tất cả'''====
  +
{{:Template:RokuShinV15}}
  +
{{:Template:RokuShinV16}}
  +
{{:Template:RokuShinV17}}
  +
{{:Template:RokuShinV18}}
  +
{{:Template:RokuShinV19}}
  +
{{:Template:RokuShinV20}}
  +
{{:Template:RokuShinV21}}
  +
{{:Template:RokuShinV22}}
  +
{{:Template:RokuShinV23}}
  +
{{:Template:RokuShinV24}}
  +
{{:Template:RokuShinV25}}
  +
{{:Template:RokuShinV26}}
  +
  +
===='''LAST ARC ==> Lịch sử được dệt lại từ những sắc màu của tình yêu'''====
  +
  +
{{:Template:RokuShinV27}}
  +
{{:Template:RokuShinV28}}
  +
  +
=== Cập nhật tiến độ ===
  +
[[File:Rokujouma_no_shinryakusha_folder_icon_by_minacsky_saya-d8ftp8d.png|thumb|right|264x264px]]
  +
  +
* '''2016: Khởi tạo project'''
  +
* Tiến độ của nhóm dịch cũ xem chi tiết tại [[Rokujouma no Shinryakusha:Đăng ký dịch|đây]]
  +
* 23/3/2017: Up full Vol 01, Vol 02 bản dịch của nhóm YK
  +
* 25/3/2017: Up full Vol 03, Vol 04, Vol 5, Vol 6 bản dịch của nhóm YK
  +
* 26/3/2017: Up full Vol 07, Vol 07.5, Vol 8.5, Vol 8 bản dịch của nhóm YK
  +
* 27/3/2017: Up full Vol 09 đến Vol 14 bản dịch của nhóm
  +
* 31/3/2017: Up full Vol 15, Vol 16
  +
* 24/4/2017: Up full Vol 17
  +
* 13/6/2017: Up full Vol 18
  +
  +
<br style="clear:both" />
  +
  +
===Nhân lực===
  +
[[File:RokuTL1.png|thumb|right|300px]]
  +
  +
'''<span>Lập Prorject: </span>'''[[User:tnguyen2511|tnguyen2511]](dropped)
  +
  +
<p>'''Nhân sự mới - thành viên nhóm YK:'''</p>
  +
  +
* [https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90 Yuhari Kaito] [Trans&Edit] Dịch các tập 1=>7; 10; 12=>15 + 7.5; 8.5 + DramaCD + Phụ truyện
  +
  +
* [http://ln.hako.re/thanh-vien/metaknight MetaKnight] [Trans&Upload] Dịch các tập 6.5; 8; 9; 11; 16
  +
  +
* [https://www.facebook.com/kim.sao.312 Kim Khánh] [Trans&Edit] Đang dịch tập 18
  +
  +
* [[User:ScarletGold|ScarletGold]] [Trans&Edit + Phụ trách trên Sonako] Dịch các tập 19 và 21
  +
  +
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
  +
  +
===Tổng quan===
  +
  +
* 六畳間の侵略者!? (29 tháng 2, 2009, ISBN 978-4-8942-5833-4)
  +
* 六畳間の侵略者!? 2 (July 1, 2009, ISBN 978-4-8942-5900-3)
  +
* 六畳間の侵略者!? 3 (October 31, 2009, ISBN 978-4-8942-5956-0)
  +
* 六畳間の侵略者!? 4 (March 1, 2010, ISBN 978-4-7986-0007-9)
  +
* 六畳間の侵略者!? 5 (June 1, 2010, ISBN 978-4-7986-0067-3)
  +
* 六畳間の侵略者!? 6 (October 1, 2010, ISBN 978-4-7986-0123-6)
  +
* 六畳間の侵略者!? 7 (February 1, 2011, ISBN 978-4-7986-0181-6)
  +
* 六畳間の侵略者!? 7.5 (April 28 , 2011, ISBN 978-4-7986-0224-0)
  +
* 六畳間の侵略者!? 8 (July 29, 2011, ISBN 978-4-7986-0263-9)
  +
* 六畳間の侵略者!? 8.5 (October 29 , 2011, ISBN 978-4-7986-0307-0)
  +
* 六畳間の侵略者!? 9 (February 29, 2012, ISBN 978-4-7986-0355-1)
  +
* 六畳間の侵略者!? 10 (May 31, 2012, ISBN 978-4-7986-0411-4)
  +
* 六畳間の侵略者!? 11 (September 29, 2012, ISBN 978-4-7986-0474-9)
  +
* 六畳間の侵略者!? 12 (January 31, 2013, ISBN 978-4-7986-0537-1)
  +
* 六畳間の侵略者!? 13 (April 27, 2013, ISBN 978-4-7986-0598-2)
  +
* 六畳間の侵略者!? 14 (August 31, 2013, ISBN 978-4-7986-0665-1)
  +
* 六畳間の侵略者!? 15 (February 28, 2014, ISBN 978-4-7986-0764-1)
  +
* 六畳間の侵略者!? 16 (July 1, 2014, ISBN 978-4-7986-0836-5)
  +
* 六畳間の侵略者!? 17 (October 1, 2014, ISBN 978-4-7986-0893-8)
  +
* 六畳間の侵略者!? 18 (January 31, 2015, ISBN 978-4-7986-0955-3)
  +
* 六畳間の侵略者!? 19 (June 1, 2015, ISBN 978-4-7986-1026-9)
  +
* 六畳間の侵略者!? 20 (01 Tháng 9, 2015, ISBN 978-4-7986-1150-1)
  +
* 六畳間の侵略者!? 21 (29 Tháng 12, 2015, ISBN 978-47986-1071-9)
  +
* 六畳間の侵略者!? 22 (29 Tháng 4, 2016, ISBN 978-4-7986-1223-2)
  +
* 六畳間の侵略者!? 23 (August 3, 2016, ISBN 978-4-7986-1268-3)
  +
* 六畳間の侵略者!? 24 (October 29, 2016, ISBN 978-4-7986-1324-6)
  +
* 六畳間の侵略者!? 25 (March 1, 2017, ISBN 978-4-7-986-1394-9)
 
</div>
 
</div>
 
[[Category:Rokujouma]]
 
[[Category:Rokujouma]]
  +
[[Category:Action]]
  +
[[Category:Adventure]]
 
[[Category:Comedy]]
 
[[Category:Comedy]]
[[Category:Harem]]
 
 
[[Category:Fantasy]]
 
[[Category:Fantasy]]
  +
[[Category:Harem]]
 
[[Category:Romance]]
 
[[Category:Romance]]
[[Category:Slice of life]]
+
[[Category:School Life]]
  +
[[Category:Sci-fi]]
  +
[[Category:Seinen]]
  +
[[Category:Slice of ife]]
  +
[[Category:Supernatural]]

Revision as of 14:31, May 17, 2019

StalledACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki

Tác giả

 • Rokujouma no Shinryakusha!? (六畳間の侵略者!? hay tạm dịch Những kẻ xâm lược sáu tấm tatami) được viết bởi Takehaya và minh hoạ bởi Poco.
 • Ngoài Rokujouma, Takehaya còn là cây bút của nhiều bộ truyện và biên kịch game nổi tiếng như:

- Ano Hibi wo Mou Ichido

- Kaze to Lute no Shirabe ni Nosete

- Visual Novel Kagetsu Tohya (cốt truyện)

Nội dung chính

Thanh niên nghiêm túc Satomi Koutarou vì không muốn ăn bám bố, quyết định ra ngoài tự lập cánh sinh. Tưởng rằng may mắn khi vớ được căn phòng 106 với rẻ như bèo 5k ¥ ~ 975k VND/tháng, đâu ngờ rằng số phận của mình đã bị cuốn vào một câu chuyện dài xuyên suốt cả một khoảng thời gian vô tận và quãng thời gian vô biên.Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua cho nhóm dịch cũ của bạn tnguyen2511 cũng như Sonako. Hiện tại bộ truyện đã được thầu bởi nhóm dịch YK...

Bản dịch cũ

CÁC BẢN DỊCH CỦA NHÓM DỊCH CŨ VẪN SẼ ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN TẠI ĐÂY.

+++ Các dịch giả:

Tập 7 (Toàn văn)

Rokuv7Cover


Tập 7.5 (Toàn văn) Ngoại truyện Thanh Lam Hiệp sĩ và Bạch Ngân Công chúa

Rokuv75Cover


Tập 8.5 (Toàn văn) Ngoại truyện Thanh Kị sĩ và Bạch Ngân Công chúa (phần 2)

Rokujouma no Shinryakusha Volume 8.5


CÁC BẢN DỊCH MỚI TỪ NHÓM YK:

ARC 1==> Gửi tới chàng, người của 2000 năm sauTập 6.5 (Toàn văn)

Rokujouma Shunkashuutou cover (1)ARC Z|ero|==> Bên kia Thời gian vô tận, Không gian vô biên

Tập 7.5 (Toàn văn) THANH KỊ SĨ VÀ NGÂN SẮC CÔNG CHÚA NGOẠI TRUYỆN I

Rokuv75Cover


Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ, phần 1, đầu chương

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ, phần 1, đầu chương

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ, phần 1, tiếp chương YK

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ, phần 1, tiếp chương YK


Tập 8.5 (Toàn văn) THANH KỊ SĨ VÀ NGÂN SẮC CÔNG CHÚA NGOẠI TRUYỆN II

Rokujouma no Shinryakusha Volume 8.5


Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ - phần hai, đầu chương YK

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ - phần hai, đầu chương YK

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ - phần hai, tiếp chương YK

Vietsub RokuShin! Drama CD - Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ - phần hai, tiếp chương YK


ARC 3==> Khúc dạo đầu của một huyền thoại


Rokujouma no Shinryakusha Volume 13
43aspect1

Tập 13(Toàn văn)

Tập 13 Phụ chương - Câu chuyện đan len của Harumi (Toàn văn)==ARC 4==> Màu TRẮNG là rỗng không, nhưng cũng là tất cả


Rokujouma no Shinryakusha Volume 16
43aspect1

Tập 16(Toàn văn)


\\\Tập 16 Phụ chương (Toàn văn)Rokujouma no Shinryakusha Volume 18
43aspect1

Tập 18(Toàn văn)

\\\Tập 18 Phụ chương (Toàn văn)Rokujouma no Shinryakusha Volume 20
43aspect1

Tập 20(Toàn văn)


\\\Tập 20 Phụ chương (Toàn văn)


Rokujouma no Shinryakusha Volume 21
43aspect1

Tập 21(Toàn văn)


\\\Tập 21 Phụ chương (Toàn văn)


Rokujouma no Shinryakusha Volume 22
43aspect1

Tập 22(Toàn văn)

\\\Tập 22 Phụ chương (Toàn văn)


Rokujouma no Shinryakusha Volume 23-1
43aspect1

Tập 23(Toàn văn)\\\Tập 23 Phụ chương (Toàn văn)

 • Phụ chương 1: Nana

LAST ARC ==> Lịch sử được dệt lại từ những sắc màu của tình yêuCập nhật tiến độ

Rokujouma no shinryakusha folder icon by minacsky saya-d8ftp8d
 • 2016: Khởi tạo project
 • Tiến độ của nhóm dịch cũ xem chi tiết tại đây
 • 23/3/2017: Up full Vol 01, Vol 02 bản dịch của nhóm YK
 • 25/3/2017: Up full Vol 03, Vol 04, Vol 5, Vol 6 bản dịch của nhóm YK
 • 26/3/2017: Up full Vol 07, Vol 07.5, Vol 8.5, Vol 8 bản dịch của nhóm YK
 • 27/3/2017: Up full Vol 09 đến Vol 14 bản dịch của nhóm
 • 31/3/2017: Up full Vol 15, Vol 16
 • 24/4/2017: Up full Vol 17
 • 13/6/2017: Up full Vol 18


Nhân lực

RokuTL1

Lập Prorject: tnguyen2511(dropped)

Nhân sự mới - thành viên nhóm YK:

 • Yuhari Kaito [Trans&Edit] Dịch các tập 1=>7; 10; 12=>15 + 7.5; 8.5 + DramaCD + Phụ truyện
 • MetaKnight [Trans&Upload] Dịch các tập 6.5; 8; 9; 11; 16
 • ScarletGold [Trans&Edit + Phụ trách trên Sonako] Dịch các tập 19 và 21
 

Tổng quan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.