Sonako Light Novel

Editing

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 4

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 298: Line 298:
   
 
Claire ngẩng mặt khỏi quyển sách và nói với cậu.
 
Claire ngẩng mặt khỏi quyển sách và nói với cậu.
 
[[File:STnBD V16 085.jpg|centre|thumb|1023x1023px]]
 
   
 
“Thiệt hả?”
 
“Thiệt hả?”
Line 840: Line 838:
   
 
Từ quan điểm của một tinh linh sứ như Saladia, cách thức đánh nhau của hắn hoàn toàn không chấp nhận được. Tuy vậy, hình ảnh khủng khiếp của hắn trong trận chiến, vung những lưỡi kiếm chớp nhoáng trong khi tắm mình trong máu bắn, dường như hấp dẫn một cách kì quái.
 
Từ quan điểm của một tinh linh sứ như Saladia, cách thức đánh nhau của hắn hoàn toàn không chấp nhận được. Tuy vậy, hình ảnh khủng khiếp của hắn trong trận chiến, vung những lưỡi kiếm chớp nhoáng trong khi tắm mình trong máu bắn, dường như hấp dẫn một cách kì quái.
 
[[File:STnBD V16 103.jpg|centre|thumb|953x953px]]
 
   
 
(…Có thể nào gã này chân chính là kẻ kế thừa Quỷ vương?)
 
(…Có thể nào gã này chân chính là kẻ kế thừa Quỷ vương?)
  Loading editor