Sonako Light Novel

Editing

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 4

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 529: Line 529:
 
Cô nêu câu hỏi.
 
Cô nêu câu hỏi.
   
“Ồ, đừng lo. Mình sẽ làm món đậu hũ huyền thoạt nổi tiếng ở Đế quốc Quina. Tên nó là ‘[https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%A5_mapo Đậu hũ Ma bà].”
+
“Ồ, đừng lo. Mình sẽ làm món đậu hũ huyền thoạt nổi tiếng ở Đế quốc Quina. Tên nó là ‘[ https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%A5_mapo Đậu hũ Ma bà].”
   
 
“Đậu hũ Ma bà…?”
 
“Đậu hũ Ma bà…?”
  Loading editor