Sonako Light Novel

Editing

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 16 Chương 4

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 631: Line 631:
 
“E-e, cậu có cần dùng nhiệt cao cỡ này không vậy? Nó có thể cháy nhà bếp đó!”
 
“E-e, cậu có cần dùng nhiệt cao cỡ này không vậy? Nó có thể cháy nhà bếp đó!”
   
“Ô hô hô, đừng lo. Cứ để mọi thứ mình lo, người mệnh danh Rinslet Hỏa địa ngục!”
+
“Ô hô hô, đừng lo. Cứ để mọi thứ mình lo, người mệnh dang Rinslet Hỏa địa ngục!”
   
 
“…Đợi tí, không phải biệt danh cậu là Rinslet Băng Quỷ à?”
 
“…Đợi tí, không phải biệt danh cậu là Rinslet Băng Quỷ à?”
  Loading editor