Sonako Light Novel

Editing

Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru: Tập 1 - Chương 1

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 51: Line 51:
 
Ta có thể cảm thấy hơi lạnh toát lên từ dưới sàn phả vào mông mình khi đang lật từng trang của một cuốn sách lịch sử. Đúng lúc đó...
 
Ta có thể cảm thấy hơi lạnh toát lên từ dưới sàn phả vào mông mình khi đang lật từng trang của một cuốn sách lịch sử. Đúng lúc đó...
   
“Thấy chưa? Anh đã nói thằng bé ở đây mà.”
+
“Thấy chưa? Anh đã thằng bé ở đây mà.”
   
 
“Ard-chan thực sự rất thích sách nhỉ?”
 
“Ard-chan thực sự rất thích sách nhỉ?”
  Loading editor