Sonako Light Novel

Editing

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 11

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 569: Line 569:
 
“?”
 
“?”
   
“Đó là phạm vi của ma thuật. Đầu tiên, nó bao gồm bất kì tín đồ Chính Thống Nga nào ở trong một phạm vi nhất định. Thứ hai, nó bao gồm bất kì ai mà Đức Thượng Phụ coi là kẻ thù. Để làm thế, Đức Thượng Phụ cần phải có tên, ảnh, và vài cách nhận diện thân phận khác bằng một trong năm giác quan của mình. Bất cứ cá nhân nào như vậy đều rơi vào phạm vi của ma thuật Thất Đại Tội.”
+
“Đó là phạm vi của ma thuật. Đầu tiên, nó bao gồm bất kì tín đồ Chính Thống Nga nào ở trong một phạm vi nhất định. Thứ hai, nó bao gồm bất kì ai mà Giáo hoàng coi là kẻ thù. Để làm thế, Giáo hoàng cần phải có tên, ảnh, và vài cách nhận diện thân phận khác bằng một trong năm giác quan của mình. Bất cứ cá nhân nào như vậy đều rơi vào phạm vi của ma thuật Thất Đại Tội.”
   
 
“Cô đang nói cái gì vậy hả?”
 
“Cô đang nói cái gì vậy hả?”
  Loading editor