Sonako Light Novel

Editing

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 18

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 355: Line 355:
 
Hành động mà anh ta thực hiện rất đơn giản. Anh ta ôm ghì tay quanh thanh kiếm lớn mà Brunhild vung xuống. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công được phóng đi ở vận tốc âm thanh. Lực ma sát khủng khiếp giày xéo đôi bàn tay của anh.
 
Hành động mà anh ta thực hiện rất đơn giản. Anh ta ôm ghì tay quanh thanh kiếm lớn mà Brunhild vung xuống. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công được phóng đi ở vận tốc âm thanh. Lực ma sát khủng khiếp giày xéo đôi bàn tay của anh.
   
Mặc dù đôi tay đang tiếp tục bị phá hủy nhằm để chuyển hướng đi của thanh kiếm lớn, anh ta vẫn di chuyển hai bàn tay đó.
+
Mặc dù đôi tay của anh đang tiếp tục bị phá hủy nhằm để chuyển hướng đi của thanh kiếm lớn, anh ta vẫn di chuyển hai bàn tay đó.
   
 
Anh ta giật mạnh để kéo thanh kiếm cùng Brunhild về phía mình. Anh ta đưa thanh kiếm ấy bắt chéo qua chỗ đòn đánh tay không của Silvia.
 
Anh ta giật mạnh để kéo thanh kiếm cùng Brunhild về phía mình. Anh ta đưa thanh kiếm ấy bắt chéo qua chỗ đòn đánh tay không của Silvia.
  Loading editor