Sonako Light Novel

Editing

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Phần kết

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 375: Line 375:
 
Nó là ngọn lửa liên tục không hề cháy chập chờn hay cháy quá rực rỡ.
 
Nó là ngọn lửa liên tục không hề cháy chập chờn hay cháy quá rực rỡ.
   
Cô ta sẽ đối mặt với Chủ tịch dường như biết tuốt, Imagine Breaker mà vị Chủ tịch đó rất đỗi chú trọng, phe khoa học mà Chủ tịch đó thuộc về, tranh chấp với phe đối lập được cho là tồn tại, World Rejecter đã gây rắc rối cho tất cả họ, và mọi thứ khác trên thế giới.
+
Cô ta sẽ đối mặt với Chủ tịch dường như biết tuốt, Imagine Breaker mà vị Chủ tịch đó rất dỗi chú trọng, phe khoa học mà Chủ tịch đó thuộc về, tranh chấp với phe đối lập được cho là tồn tại, World Rejecter đã gây rắc rối cho tất cả họ, và mọi thứ khác trên thế giới.
   
 
Và ngay cả khi làm vậy, cô ta cũng sẽ không lùi bước nào.
 
Và ngay cả khi làm vậy, cô ta cũng sẽ không lùi bước nào.
  Loading editor