Sonako Light Novel

Editing

Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 3

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 166: Line 166:
 
“…Một người nhân tạo cũng nói được câu này cơ à?”
 
“…Một người nhân tạo cũng nói được câu này cơ à?”
   
Hisui làu bàu chém ngang câu nói của Mei, nhưng cô tự hào ưỡn ngực đáp lại.
+
Hisui làu bàu chém ngang câu nói của Mei, nhưng cô tự hào ưỡn ngực đáplại.
   
 
“Nè nè Hi-kun, anh có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Tất cả những ai từng đọc qua Frankenstein đều công nhận rằng người nhân tạo là một sản phẩm của khoa học! Có những người còn gọi đó là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên trên thế giới nữa kia!”
 
“Nè nè Hi-kun, anh có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Tất cả những ai từng đọc qua Frankenstein đều công nhận rằng người nhân tạo là một sản phẩm của khoa học! Có những người còn gọi đó là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên trên thế giới nữa kia!”
  Loading editor