FANDOM


 • Thông báo từ Ban Quản Trị Sonako LN Wiki

  • 33 threads
  • 765 posts

  Last post by Kurosame Yato 16:12, February 9, 2019

 • Nơi báo cáo các chương mới cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến Light Novel

  • 4 threads
  • 258 posts

  Last post by MurakamiAvianHope 04:03, March 18, 2019

 • Nơi để thảo luận về các project đang và sẽ có trên Sonako

  • 20 threads
  • 653 posts

  Last post by Medassin 06:51, October 21, 2018

 • Nơi để thảo luận về những việc không liên quan trực tiếp đến project dịch như anime, manga...

  • 9 threads
  • 269 posts

  Last post by SivHD ft MaRin 10:22, June 14, 2017

 • Nơi thảo luận về các cách sử dụng code wiki, các công cụ của wiki cũng như trả lời thắc mắc lẫn chia sẻ, nghiên cứu các cách sử dụng wiki cho hiệu quả

  • 46 threads
  • 419 posts

  Last post by Dai ca superman 04:37, January 24, 2019

 • Nếu có vấn đề về dịch thuật, báo cáo phá hoại hay thắc mắc gì khác, xin post vào đây

  • 14 threads
  • 506 posts

  Last post by MurakamiAvianHope 21:35, January 3, 2019

 • Nơi chia sẻ các bản ebook: PDF/Epub/Mobi... và những cách để đọc Light Novel không cần mạng

  • 8 threads
  • 82 posts

  Last post by A FANDOM user 04:03, January 31, 2019

 • Lục bản mộc. Nhị lạng đinh. Hoa linh tinh. Đa nhân khóc. Bát nhân khiêng. Kèn trống chiêng. Hạ thổ

  • 0 threads
  • 7,242 posts

  Last post by Dai ca superman 04:42, July 29, 2018

forum-specialpage-blurb-heading You can edit it

Old forum Archives