FANDOM


 • Thông báo từ Ban Quản Trị Sonako LN Wiki

  • 34 threads
  • 778 posts

  Last post by Chio Miyamo 14:17, March 4, 2020

 • Nơi báo cáo các chương mới cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến Light Novel

  • 4 threads
  • 191 posts

  Last post by DatWasAmazing 07:57, April 1, 2020

 • Nơi để thảo luận về các project đang và sẽ có trên Sonako

  • 20 threads
  • 656 posts

  Last post by A FANDOM user 12:10, September 21, 2019

 • Nơi để thảo luận về những việc không liên quan trực tiếp đến project dịch như anime, manga...

  • 9 threads
  • 269 posts

  Last post by SivHD ft MaRin 10:22, June 14, 2017

 • Nơi thảo luận về các cách sử dụng code wiki, các công cụ của wiki cũng như trả lời thắc mắc lẫn chia sẻ, nghiên cứu các cách sử dụng wiki cho hiệu quả

  • 46 threads
  • 420 posts

  Last post by You got Fio 05:59, March 29, 2020

 • Nếu có vấn đề về dịch thuật, báo cáo phá hoại hay thắc mắc gì khác, xin post vào đây

  • 14 threads
  • 512 posts

  Last post by The F Factor 15:09, April 4, 2020

 • Nơi chia sẻ các bản ebook: PDF/Epub/Mobi... và những cách để đọc Light Novel không cần mạng

  • 8 threads
  • 85 posts

  Last post by Vdvvv 08:50, October 14, 2019

 • Lục bản mộc. Nhị lạng đinh. Hoa linh tinh. Đa nhân khóc. Bát nhân khiêng. Kèn trống chiêng. Hạ thổ

  • 0 threads
  • 7,402 posts

  Last post by Dai ca superman 12:54, May 1, 2019

forum-specialpage-blurb-heading You can edit it

Old forum Archives
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.