FANDOM


Recent changes options
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide minor edits | Show bots | Hide anons | Hide users | Hide my edits | Hide grouped recent changes | Hide logs
Show new changes starting from 06:39, November 18, 2019
   

November 18, 2019

      03:20 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . 坂井清河 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)
 N    02:01  Hệ thống cấp bậc các thành viên Sonako ver 3 on the Thông báo Board‎ (diff | hist) . . (+33)‎ . . Dai ca superman (wall | contribs)

November 17, 2019

      17:55 (User avatar log) . . Mr.duc0616 (wall | contribs) User avatar added or updated ‎
 N    15:40 Article comment (Konjiki no Wordmaster Chương 239) (diff | hist) . . (+6)‎ . . 14.248.102.56 (wall) (Created page with "Thanks")
+-N    14:40 Konjiki no Wordmaster Chương 239‎‎ (3 changes | hist) . . (+10,426)‎ . . [Phạm Thanh Hà‎; Ngocmunghy‎ (2×)]
     14:40 (cur | prev) . . (+35)‎ . . Phạm Thanh Hà (wall | contribs) (Thêm danh mục ^-^) (VisualEditor)
     14:24 (cur | prev) . . (-225)‎ . . Ngocmunghy (wall | contribs)
N    14:21 (cur) . . (+10,616)‎ . . Ngocmunghy (wall | contribs) (Created page with "==Chương 239 – Tinh Linh trú ngụ trong cây== Trans: Bút Edit: Katori <hr/> Rõ ràng,《Aragorn》 đã tách ra khỏi thân cây và rơi xuống khu dân cư. ...")
+-     14:35 Konjiki no Wordmaster‎‎ (2 changes | hist) . . (+31)‎ . . [Ngocmunghy‎ (2×)]
     14:35 (cur | prev) . . (0)‎ . . Ngocmunghy (wall | contribs) (Tiến độ dịch - 239/824 chap (update chap 239 ngày 17/11/2019): )
     14:25 (cur | prev) . . (+31)‎ . . Ngocmunghy (wall | contribs) (Arc 5 : Tổ chức Matar Deus bí ẩn: )
 N    14:34  Thông báo chương mới ver 19 on the Thông Tin Cập Nhật Board‎ (diff | hist) . . (+188)‎ . . Ngocmunghy (wall | contribs)
      12:13 User:Katsuma Inaho/FollowTitles.css‎ (diff | hist) . . (+25)‎ . . Katsuma Inaho (wall | contribs) (Save following titles)
+-N    09:23 Maou-sama, Retry! Chương 4‎‎ (2 changes | hist) . . (+19,819)‎ . . [Phạm Thanh Hà‎; DatWasAmazing‎]
     09:23 (cur | prev) . . (+6)‎ . . Phạm Thanh Hà (wall | contribs) (Thêm danh mục ^-^) (VisualEditor)
N    08:40 (cur) . . (+19,813)‎ . . DatWasAmazing (wall | contribs) (Created page with "=='''Chương 4: Chiếc nhẫn của Ma vương.'''== Mặc dù vẫn còn sáng sớm, song tôi chẳng cảm nhận được chút sức sống nào từ dân làng cả....")
      08:39 Maou-sama, Retry!‎ (diff | hist) . . (+79)‎ . . DatWasAmazing (wall | contribs) (Ma Vương Giáng Trần: )
      04:45 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . HTCS5 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)
      02:01 MediaWiki:S Mem.css‎ (diff | hist) . . (-18)‎ . . You got Fio (wall | contribs) (Khắc phục hậu quả :doubt:)
 N    00:45  Hệ thống cấp bậc các thành viên Sonako ver 3 on the Thông báo Board‎ (diff | hist) . . (+479)‎ . . 坂井清河 (wall | contribs)

November 16, 2019

+-     19:50 MediaWiki:Common.js/Usertags.js‎‎ (2 changes | hist) . . (+56)‎ . . [You got Fio‎ (2×)]
     19:50 (cur | prev) . . (-4)‎ . . You got Fio (wall | contribs)
     03:05 (cur | prev) . . (+60)‎ . . You got Fio (wall | contribs) (GVN.Chaos)
      09:57 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . 坂井清河 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)
 N    06:32 Article comment (Konjiki no Wordmaster Chương 92) (diff | hist) . . (+34)‎ . . 2402:800:639A:CD28:4C7E:916A:43D0:81AD (wall) (Created page with "HIIRO X CAMUS là chính đạoooo")
      06:02 Template:Sonako-RC‎ (diff | hist) . . (+30)‎ . . You got Fio (wall | contribs) (GVN.Chaos)
 N    05:16 Article comment (Konjiki no Wordmaster Chương 91) (diff | hist) . . (+34)‎ . . 125.214.52.222 (wall) (Created page with "Hiiro x Camus là chính đạo <3")
+-     03:20 MediaWiki:S Mem.css‎‎ (3 changes | hist) . . (+1,774)‎ . . [You got Fio‎ (3×)]
     03:20 (cur | prev) . . (-265)‎ . . You got Fio (wall | contribs)
     03:15 (cur | prev) . . (-46)‎ . . You got Fio (wall | contribs)
     03:00 (cur | prev) . . (+2,085)‎ . . You got Fio (wall | contribs)
 N    02:51 Article comment (Hyouka) (diff | hist) . . (+57)‎ . . 27.3.36.13 (wall) (Created page with "Tại sao bìa của các nước lại khác nhau thế?")
 N    02:19  Hệ thống cấp bậc các thành viên Sonako ver 3 on the Thông báo Board‎ (diff | hist) . . (+331)‎ . . GVN.Chaos (wall | contribs)
 N    02:12  Message from GVN.Chaos on GVN.Chaos's wall‎ (diff | hist) . . (+144)‎ . . GVN.Chaos (wall | contribs)

November 15, 2019

 N    17:57 Article comment (Konjiki no Wordmaster Chương 83) (diff | hist) . . (+18)‎ . . 113.185.76.80 (wall) (Created page with "New harem's member")
 N    15:13 User:MrRubik/FollowTitles.css‎ (diff | hist) . . (+13)‎ . . MrRubik (wall | contribs) (Save following titles)
  m   13:51 Module:Rating-storage‎ (diff | hist) . . (+23)‎ . . Miucrystal (wall | contribs)
 N    10:06 Article comment (Shindoratei) (diff | hist) . . (+85)‎ . . Ouitatsu (wall | contribs) (Created page with "Mình vừa làm rồi nhé bạn. Bạn không nhắc mình cũng quên béng luôn.")
      10:05 Shindoratei‎ (diff | hist) . . (+96)‎ . . Ouitatsu (wall | contribs)
 N    09:45 Shindoratei - Volume 19 - Chương 8‎ (diff | hist) . . (+46,021)‎ . . Ouitatsu (wall | contribs) (Created page with "== '''Chapter 8: Shinomiya War (I)''' == Tại phòng hội nghị, thủ tướng Hirokazu và các cố vấn của ông đang có cuộc tranh cãi khốc liệt với gia ...") (VisualEditor)
      09:44 (Upload log) . . Ouitatsu (wall | contribs) uploaded "File:Sumire.png" ‎
      09:30 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . HTCS5 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)

November 14, 2019

      08:51 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . HTCS5 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)

November 13, 2019

      16:54 User:LongGolden/FollowTitles.css‎ (diff | hist) . . (-28)‎ . . LongGolden (wall | contribs) (Save following titles)
 N    15:24 Article comment (Otaku Sensei: Tiết thứ nhất - Mở đầu) (diff | hist) . . (+10)‎ . . 2402:800:61AA:DE84:909:C457:614C:F6F4 (wall) (Created page with "ngon rồi")
  m   07:47 Module:Rating-storage‎ (diff | hist) . . (+23)‎ . . Miucrystal (wall | contribs)
 N    04:14 Article comment (Mahouka Koukou no Rettousei) (diff | hist) . . (+35)‎ . . Azkarma123 (wall | contribs) (Created page with "Sao từ vol 21 ko xem đc v ạ ??")
      00:34 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . HTCS5 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)

November 12, 2019

+-N    17:50 User:Huyvan94/FollowTitles.css‎‎ (2 changes | hist) . . (+63)‎ . . [Huyvan94‎ (2×)]
     17:50 (cur | prev) . . (+18)‎ . . Huyvan94 (wall | contribs) (Save following titles)
N    17:33 (cur) . . (+45)‎ . . Huyvan94 (wall | contribs) (Save following titles)
+-     14:11 (User avatar log)‎ . . [Nguyenthanhlan2808‎; Lưu ngọc sơn‎]
     14:11 . . Nguyenthanhlan2808 (wall | contribs) User avatar added or updated ‎
     13:17 . . Lưu ngọc sơn (wall | contribs) User avatar added or updated ‎
 N    12:10 Article comment (Amagi Brilliant Park) (diff | hist) . . (+13)‎ . . 27.3.120.20 (wall) (Created page with "drop rồi à")
      10:41 User:Song Hồng/FollowTitles.css‎ (diff | hist) . . (0)‎ . . Song Hồng (wall | contribs) (Save following titles)
      00:41 Template:WAM Log‎ (diff | hist) . . (+270)‎ . . HTCS5 (wall | contribs) (RailWAM: Thêm mục nhập điểm WAM mới)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.