FANDOM


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki

The New Gate Edit

The-new-gate

The New Gate là web novel được viết bởi Kazanami Shinogi (風波しのぎ).

Link bản gốc Web novel

Link bản Eng nhóm dùng để trans

Tóm tắtEdit


"THE NEW GATE", là một trò chơi online đã bẫy các người chơi và trở thành một death game, bây giờ đã giải phóng hàng ngàn người chơi đã bị kéo vào nó, nhờ vào những nỗ lực của Shin, một trong các người chơi mạnh nhất. Nhưng sau khi đánh bại boss cuối và giải thoát những người chơi, cậu bị nuốt chửng bởi một ánh sáng kỳ lạ và thấy bản thân cậu ở trong trò chơi 500 năm sau và không thể rời khỏi.

Quy chuẩn dịch thuậtEdit

Lịch sửEdit

Danh sách các tập:Edit

Vol 1: Khởi đầu và kết thúcEdit


Volume-1-cover picmonkeyed-1=Nhân lựcEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.