FANDOM


(Created page with "Ngay khi Noel nắm lấy tay tôi thì Tina đã tiếp cận với ánh mắt khác lạ rồi nên sẵn tiện thì tôi búng vô trán cô ta luôn. Poor Tina...")
 
 
Line 1: Line 1:
Ngay khi Noel nắm lấy tay tôi thì Tina đã tiếp cận với ánh mắt khác lạ rồi nên sẵn tiện thì tôi búng vô trán cô ta luôn.
+
{{quote|text=Yurushia đã nói: Ngay khi Noel nắm lấy tay tôi thì Tina đã tiếp cận với ánh mắt khác lạ rồi nên sẵn tiện thì tôi búng vô trán cô ta luôn.|author=Yurushia}}
   
 
Poor Tina...
 
Poor Tina...

Latest revision as of 16:05, August 21, 2016

Yurushia đã nói: Ngay khi Noel nắm lấy tay tôi thì Tina đã tiếp cận với ánh mắt khác lạ rồi nên sẵn tiện thì tôi búng vô trán cô ta luôn.
~ Yurushia


Poor Tina...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.