FANDOM


坂井清河 đã viết: Phần lớn là vì mục bình luận của FANDOM không thuận tiện với các bạn sử dụng điện thoại, vốn chiếm đại đa số lượng độc giả mà!
~ 坂井清河


xài điện thoại dùng full site vẫn được :v chẳng qua là hơi mất thời gian hơn xíu huynh đài à :v

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.