FANDOM


mấy bợn rảnh quá

trích lời của Lessar:"Kể cả anh chàng đó có thể dùng tay phải để “nắm” lấy sức mạnh hung bạo ấy, nhưng chỉ vậy đâu đủ để vượt qua tình thế đó. Cho dù Lessar có một sức mạnh giống thế, cô vẫn không thể nghĩ ra cách nào để làm được như chàng trai kia đã làm.

Nếu vậy,

Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra?

Phải chăng chẳng có chút lô-gic nào đằng sau chuyện này?"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.