FANDOM


Erika halloween.png
Light Novel nổi bật
Mahouka Mainpage
Mahouka text
Miyuki-Haloween.png
Bạn có biết…

Light Novel Mahouka

  • Angelina Kudou Shields
    Cho đến vol 14 nhân vật phản diện chính Chu Công Cẩn hay Chu Du chưa hề chạm mặt nhân vật chính Tatsuya.
  • Lina (hình) và Tatsuya đã giao chiến nhiều lần nhưng cả 2 bên chưa ai sử dụng hết khả năng của mình.
  • Tatsuya không thể hoặc thi triển với hiệu quả kém nhiều dạng phép do chính mình tạo ra.
  • Trong một đoạn phỏng vấn, tác giả Satou đã trần tình rằng nhân vật yêu thích nhất của ông chính là Fujibayashi Kyouko.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.