FANDOM


Cách 1: Dùng Wikia Dump

Các bạn click vào link này: https://sonako.fandom.com/wiki/Special:Statistics

Các bạn nhìn xuống dòng Database dumps và click vào mục Current pages có link xanh xanh có thứ ngày tháng (ngày tháng ở đây là hiên thị cho phiên bản Sonako cập nhật tới thời điểm đó)

Wikitaxi 0

Khi click vào các bạn sẽ down được 1 file có tên: sonako_pages_current.xml.gz. Và sau đó các bạn dùng trình giải nén file để giải nén ra 1 file có đuôi dạng xml. File xml này chứa đựng toàn bộ database của Sonako (trừ hình ảnh) cơ mà để không thế này thì không đọc được. Rất lộn xộn. Vì vậy chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bước 2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.