FANDOM


 • Làm cho mình cái Nav Campione! được k bác

    Loading editor
  • Được thôi. Nhưng tuần này mình cũng hơi bận nên nhờ bạn lập dùm mình list các chương vậy, ghi đúng theo link và theo thứ tự nhé, bạn bỏ vào file excel cho tiện. Mẫu là như thế này:

   Cột 1 (cái này là link của chương, khi click vào navbox sẽ dẫn đến các link này nên phải ghi đúng theo đường link kể cả viết hoa/viết thường)Cột 2 (Cái này sẽ hiện lên ở phần 'đọc tiếp' hay 'quay lại')Cột 3 (cái này sẽ hiện ở phần danh sách các chương)
   Sát Thần Tập 1 Mở ĐầuTập 1 Mở đầuMở đầu
   Sát Thần Tập 1 Chương 1Tập 1 Chương 1Chương 1
   Sát Thần Tập 1 Chương 2Tập 1 Chương 2Chương 2
   ...

   Dễ mà phải không.

     Loading editor
  • Viết code nav có khó lắm k bác, nếu được thì bác chỉ cần viết code cho mình tập 1, còn lại mình theo mẫu mà làm cũng đc.

     Loading editor
  • Không khó lắm đâu, mình chỉ ngại phần tạo list thôi vì khá mất công.

   Bạn vào chỗ này thêm danh sách các chương: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Link

   Xong rồi vào chỗ này update danh sách: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Nav

   Có nhiêu đó thôi.

   Rồi thì cuối mỗi chương cứ thêm vào {{Satthan Nav}} là Navbox sẽ tự hiện.

   Silverlıʌǝᗡ ǝɥ⊥
     Loading editor
  • Cảm ơn bác, sau một tiếng sửa đi sửa lại thì mình đã làm đc rồiThetham.gif

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.