FANDOM


 • Xin phép nhờ Admin Maththunder gỡ hộ mình tất cả những chương của Mushoku Tensei từ tập 2 trở đi do chính mình dịch.

  Lý do: Mình không có thời gian để sang Sonako chỉnh sửa lại các chương đồng thời kiểm soát được những hành vi tự ý sửa chương như: e9c6193049.png

  Xin cảm ơn trước.

    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.