FANDOM


 • cảm ơn bạn edit dùm mình, nhưng mà chương 7 của mình đâu rồi

    Loading editor
  • À, bạn nhắc mình mới thấy, do chương 7 đó đặt tên sai một chữ in hoa so với quy chuẩn nên link không dẫn đến, mình đã đổi lại tên chương rồi. Bạn xem lại trang chính project nhé.
   Ezgif-signature.gif
     Loading editor
  • Và có thể thấy bạn không rành code wikia lắm nên mình có lời khuyên thế này, tốt hơn bạn đừng dùng dấu ============= để cách giữa 2 phần trong chương nữa, vì wikia sẽ hiểu lầm rằng bạn đang đặt một mục lớn tên là =========, thay vào đó khi muốn cách giữa hai phần, bạn có thể tạo một lằn gạch ngang bằng cách thêm vào <hr/>, hoặc có thể tạo 3 dấu hoa thị như thế này <center>***</center> (có thể thay hoa thị bằng các dấu khác)
   Ezgif-signature.gif
     Loading editor
  • thank, mình là người mới mà, mình chỉ xem qua các trang khác thế nào rồi cop qua thôi và mình cung thích dấu =======

     Loading editor
  • Nếu bạn thích dấu ======== thì buộc phải gõ là <nowiki>==========</nowiki> để cho wikia không hiểu lầm nó là một dạng code, khi hiển thị thì vẫn sẽ là ========== như bình thường, các trang mà bạn copy qua đó hẳn cũng sử dụng cách này.

   Ezgif-signature.gif
     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.