FANDOM


 • cảm ơn bạn nhiều lắm *hôn gió nè*

    Loading editor
  • mà bạn có thể trở thành edit cho truyện của mình được không, tớ không rành về mấy cái này cũng đang cần người góp ý

     Loading editor
  • Mình chỉ có thể thành edit về mặt kỹ thuật thôi, vì trước giờ mình toàn trans là chính chứ không làm edit. Nếu có vấn đề gì về mặt kỹ thuật có thể liên hệ mình, mình sẽ giúp đỡ trong khả năng.
   Ezgif-signature.gif
     Loading editor
  • um mình cũng có thể làm gần hết rồi, có gì bạn giúp mình nha

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.