FANDOM


 • Do cách thức chèn Category của Wikia nên khi tạo trang Toàn tập/Full Text thì thường Category Minh họa cũng sẽ bị lôi theo vào trang Toàn tập/Full Text đó. Để phân loại trang tốt hơn thì việc xóa bỏ category Minh họa khỏi các trang Toàn tập/Full Text là cần thiết

  Khi các bạn chèn Category này vào các trang Minh họa thì các bạn không sử dụng tính năng chèn Category ở phía dưới cùng trang mà bắt buộc phải chèn ở chế độ Source editor (tính năng Edit Together hay Visual Editor cũng có hỗ trợ chế độ này)

  Khi thêm Category:Minh họa vào trang thì các bạn làm theo cú pháp sau

  <noinclude>[[Category:Minh họa]]</noinclude>
  

  Copy/paste đoạn code trên vô vào cuối trang ở chế độ Source editor

  Các bạn lưu ý hãy áp dụng cách trên cho những trang minh họa mới sau này.

  Tất cả những trang Minh họa cũ đã được sửa lại theo cú pháp trên.

    Loading editor
  • Xí chỗ cái

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.