FANDOM


 • Thảo luận chung về project Light Novel Konjiki no Wordmaster

  Thử nghiệm sử dụng forum để mở rộng hơn mảng thảo luận chuyên sâu hơn do khung comment của wikia có khá nhiều bất cập. Xem thêm tại đây: http://sonako.wikia.com/wiki/Thread:96256

  Tạm thời thử nghiệm với 1 số project nhất định.

    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.