FANDOM


 • mình là người tạo trang quy chuẩn dịch thuật của Fate Series.

  mình yêu cầu gỡ bỏ navbox trên trang này vì 2 lý do sau:

  - trang này chỉ dành cho các translator và editor

  - trang này không trực thuộc 1 project cụ thể mà đc sử dụng chung cho các project cùng series

  nếu bạn có ý kiến khác về vấn đề này, vui lòng thông báo cho mình.

    Loading editor
  • Mình xoá giùm bạn rồi nhé.

   p/s: sau này nếu gặp trường hợp thế nữa thì bạn có thể vào phần edit của trang và xoá trực tiếp navbox luôn.
   Ezgif-signature.gif
     Loading editor
  • mình nghĩ là mình nên giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm

     Loading editor
  • Có cái gì mà hiểu lầm nhỉ?

     Loading editor
  • có gì mà hiểu lầm :unsure:

   Nhân tiện nói cho bạn bit, phẹt là editor chủ lực của snk, bộ nào phẹt cũng nhúng tay vô dx cả, khỏi cần xin.

     Loading editor
  • Med nói thế làm mình như độc tài ấy :unsure:

   Btw, gửi Mgwand: Navbox có mục đích chủ yếu là tăng tỉ lệ truy cập vào một trang wikia. Nếu bạn không muốn tăng, thì cứ việc xóa thôi. Mình không cứng nhắc đâu.

     Loading editor
  • ok, thks các bạn.

     Loading editor
  • Perfectstrong wrote:
   Med nói thế làm mình như độc tài ấy :unsure:

   Btw, gửi Mgwand: Navbox có mục đích chủ yếu là tăng tỉ lệ truy cập vào một trang wikia. Nếu bạn không muốn tăng, thì cứ việc xóa thôi. Mình không cứng nhắc đâu.

   Giờ thì mình nghe Phẹt nói y chang như độc tài rồi này :unsure:

     Loading editor
  • Liaruu wrote:

   Perfectstrong wrote:
   Med nói thế làm mình như độc tài ấy :unsure:

   Btw, gửi Mgwand: Navbox có mục đích chủ yếu là tăng tỉ lệ truy cập vào một trang wikia. Nếu bạn không muốn tăng, thì cứ việc xóa thôi. Mình không cứng nhắc đâu.

   Giờ thì mình nghe Phẹt nói y chang như độc tài rồi này :unsure:

   Bóp zé chừ :unsure:

     Loading editor
  • Đã độc tài còn biến thái nữa :andy:

   Đề nghị xử bắn vì tội quấy rối tình d*c công dân lương thiện :unsure:

     Loading editor
  • Liaruu wrote: Đã độc tài còn biến thái nữa :andy:

   Đề nghị xử bắn vì tội quấy rối tình d*c công dân lương thiện :unsure:

   How possible the law executes himself :unsure:

     Loading editor
  • Egh... Phơ Phẹt "Dictator" Strong :unsure:

     Loading editor
  • Perfectstrong wrote:

   Liaruu wrote:

   Perfectstrong wrote:
   Med nói thế làm mình như độc tài ấy :unsure:

   Btw, gửi Mgwand: Navbox có mục đích chủ yếu là tăng tỉ lệ truy cập vào một trang wikia. Nếu bạn không muốn tăng, thì cứ việc xóa thôi. Mình không cứng nhắc đâu.

   Giờ thì mình nghe Phẹt nói y chang như độc tài rồi này :unsure:

   Bóp zé chừ :unsure:

   liu làm gì có ze, chỉ có vú thôi :v

     Loading editor
  • Medassin wrote:
   Perfectstrong wrote:

   Liaruu wrote:


   Perfectstrong wrote:
   Med nói thế làm mình như độc tài ấy :unsure:

   Btw, gửi Mgwand: Navbox có mục đích chủ yếu là tăng tỉ lệ truy cập vào một trang wikia. Nếu bạn không muốn tăng, thì cứ việc xóa thôi. Mình không cứng nhắc đâu.

   Giờ thì mình nghe Phẹt nói y chang như độc tài rồi này :unsure:
   Bóp zé chừ :unsure:
   liu làm gì có ze, chỉ có vú thôi :v

   -____-

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.