FANDOM


 • Chào cậu, mình là mod bên ln.hako.re

  Mình muốn xin per của cậu 2 bộ Fate/ApocryphaFate/Strange Fake để leech sang bên hako

  Pj được leech sang chắc chắn sẽ được để credits đầy đủ và dẫn nguồn sang bên sonako.

  Hy vọng được cậu chấp thuận. Xin cảm ơn.

    Loading editor
  • Với Fate/Apocrypha, bạn hãy xin per của Valvrareteam. mình chỉ đóng 1 truyện ngắn vào pj đó nên không có quyền quyết định ở đây.

   Với Fate/Strange Fake thì ok, bạn có thể để nguồn dịch là Sonako cũng được, cá nhân mình không quan trọng hóa chuyện credits.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.