FANDOM


 • =)) có vẻ t bỏ bê Oreshura hơi lâu rồi cơ mà cậu vẫn cần mẫn nhỉ. Cảm ơn nhé

  À, sắp có 1 trans Jap tham gia nên project có lẽ sẽ sớm chạy lại.

    Loading editor
  • XD có gì đâu sếp, chạy lại được là chuyện tốt, rất tốt rồi :3 mà dạo này em cắm đầu vào FuyoMahou nhiều quá nên cũng hơi bỏ bê :v

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.