FANDOM


  • Tình hình là tuần sau em sẽ thi xong, và sau đó sẽ rảnh, nên như đã quyết định là sẽ làm một bài test vào đội ngũ ban giám khảo, cũng như kiểm tra xem thử xem sau hơn nửa năm mình đã tiến bộ bao nhiêu (và lấy lại thói quen vì đã nghỉ một khảng thời gian vì ôn thi). Nên em xin hỏi là thể lệ test để vào đội ngũ ban giám khảo là như thế nào ạ? Mong sớm nhận được hồi âm của Perfect huynh.

      Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.