FANDOM


 • cho em hỏi hiện anh còn tuyền thêm nhân sự cho bộ này nữa không 

  bộ này em đọc hết bên eng rất hay 

  đáng buồn muốn dịch bộ này nhưng bận thi đại học thi xong thì thấy anh chạy bộ này rồi

  nên nếu được em rất muốn được tham gia dịch cùng anh

    Loading editor
  • ơ bộ cậu nói là bộ nào thế.

     Loading editor
  • Ơ có sla—người phụ à, sướng thế ;_;

     Loading editor
  • bộ Leviathan of the Covenant

     Loading editor
  • Thứ nhất, bộ Leviathan mình đã chạy lại từ năm trước chứ không phải mới đây đâu nhé.

   Thứ hai là như bạn ở dưới trong mess wall của mình, bộ leviathan là bộ đầu tay mình làm, với lại mình vừa dịch vừa thẩm... ý mình là vừa đọc. Nên mình muốn tự tay làm, ít nhất là solo, dịch đến càng xa càng tốt, nên mình không tuyển thêm người đâu nhé. Hiện tại chỉ ra chương chậm thôi, vì mình còn bận việc học, đời sống các thứ.

   Và thứ ba, bằng tuổi nhau nên xưng hô cậu-tớ được rồi.

     Loading editor
  • ok nếu ông nói vậy rồi thì thôi

   Tui kiếm bộ khác thay thế vậy 

     Loading editor
  • Vậy khi nào cậu kiếm được bộ khác, nếu còn hứng thù thì vào Sonako làm test đi nhé :v Thiên triều luôn trữ sẵn dầu ăn chào đón cậu.

     Loading editor
  • nhắc trước: chưa làm test mà đăng thìi coi chừng bị thiên triều chém bay đầu đó =))

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.