FANDOM


 • Cơ bản là em chưa biết xài code, mò nãy giờ lòi con mắt, cảm ơn bác nhé <3

    Loading editor
  • Lời đầu tiên, mình xin nhận lời cám ơn của cậu :)

   Thứ nữa, nếu không phải mình thì cũng có người khác giúp cậu, nếu không thì cậu cũng có thể các Admin, nên cậu không cần phải câu nệ tiểu tiết.

   Cuối cùng, cậu có muốn một Navbox chuyển hướng cuối trang không?

     Loading editor
  • Được vậy thì còn gì bằng :D cảm ơn bác nhé, lần đầu dịch trên Sonako, được mọi người giúp đỡ tốt quá :D

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.