FANDOM


 • Ngtrungkhanh wrote:
  @Tran Duc Anh

  "Đó là cái điện thoại quay số kiểu cũ. Cái vòng quay số màu đỏ được viền vàng, trông khá giống đồ cổ"


  Câu này ai biết dịch ntn không:

  Index NT vol 5 chapter 1 part4:

   "The burden on the customer has an inverse relationship with the portions"

  Đại khái là nếu mua thức ăn suất lớn rồi chia nhỏ ra, thì giá / đầu người sẽ rẻ hơn, mua suất càng lơn giá càng rẻ. nhưng không biết dịch thế nào @@!

  Index Nt vol 5 chapter 1 part 4:

  (I always thought of eating out as simply being too strongly flavored and too expensive, but I guess they have their own kind of professional spirit.)

  Bối cảnh là Touma đang nghĩ tự nấu an sẽ rẻ hơn ăn ngoài. Từ flavored mình không dịch nổi @@!


  PS: đừng để nơi này mốc lên như trường hợp bác Dua Anh nhé Longlanh.gif

  Em thì liên quan gì Gach.png

  . Tại em à ? Gach.png
  
    Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.