FANDOM


 • Như mình có nói ngày trước khi làm lại mới Mainpage, khi số lượng các bộ Original LN phát triển đến 1 số lượng nhất định sẽ tạo riêng cho các bộ đó hăn 1 tab riêng.

  Giờ trên Sonako cũng đã có khoảng 20 bộ, cũng là 1 con số đáng kể. Và do đó đã đủ điều kiện để tạo tab Origianl LN  Tab này sẽ nằm ngay bên cạnh tab Active Projects. Ngoài ra với những bộ không có hình minh họa thì mình sẽ xài tạm vài pic hình đại diện minh họa tạm thời (dù rằng có thể không liên quan đến các bô đó lắm :v).

  Chúc các bạn tiếp tục sáng tác hăng say và nhiệt tình hơn nữa để Sonako không chỉ là nơi tập hợp các bản dịch LN mà còn là sân chơi cho các bạn viết LN Việt không chuyên.

  Thân

  Dai ca superman (talk) 06:55, February 27, 2015 (UTC)

    Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.