FANDOM


 • Cái PJ Amagi Brilliant Park cậu tạo ấy, mình khá là muốn tham gia dịch, không biết ý cậu có muốn lập team không hay là muốn solo vì mình cũng thích bộ này, nhưng mà thấy nó vẫn còn teaser mà chỉ có mình bạn nên rất muốn làm chung.

  Với chuyện là mình là dịch viên Tiếng Anh, có thể PTS, edit ảnh minh họa, từng tham gia dịch manga :), mà hình như bộ này bạn dịch từ RAW, mình thì không biết tiếng Nhật, nên không biết có giúp gì cho bạn được không?

  Cảm ơn bạn đã dành thời gian

    Loading editor
  • Hiện tại mình muốn solo Amaburi nên xin lỗi bạn nhé. Khi nào tình hình thay đổi thì mình sẽ nhắn với bạn sau.

   Ngày lành.

     Loading editor
  • Cảm ơn bạn :) Mong chờ update chương tiếp theo của bạn :)

   Nếu bạn cần gì cứ nhắn mình :v

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.