FANDOM


 • Mình muốn xin nhận bộ Hikaru. Trans solo. Mong bạn rep lại. Địa chỉ Facebook ở trang cá nhân của mình

    Loading editor
  • Bạn không cần nôn nóng quá vây. Bạn Homura sẽ gửi bài test cho bạn khi nào bạn ấy online. Có thể bạn ấy đang có chút việc bận chưa online được ngay. Mong bạn thông cảm và chờ đợi khoảng 1-2 hôm gì đó.

     Loading editor
  • Mình đã liên hệ trực tiếp để bạn ấy qua bên Tuyển quân test. Từ giờ mình không test trực tiếp ai nữa nhé.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.