FANDOM


 • Tran Duc Anh tăng tốc nhanh NT9 cho mình, lâu quá rồi.

    Loading editor
  • Sr bác nha, k năm nay đc rồi. ông anh em thu cmn cái laptop rồi, giờ chả biết dịch kiểu gì, haizz

     Loading editor
  • Em xin lỗi bác rất nhiều :D 

   Từ ngày mai trở đi em restart, bắt đầu dịch  tiếp chương 7. chả là, bị mất 1/2 chương 7. nản quá chỉ muốn chơi thôi. h mới hết nản và restart. 

     Loading editor
  • YUGI-OH510 wrote:
   Tran Duc Anh tăng tốc nhanh NT9 cho mình, lâu quá rồi.

   Thiếu chỗ nào thế bác?

     Loading editor
  • Tran Duc Anh wrote:
   YUGI-OH510 wrote:
   Tran Duc Anh tăng tốc nhanh NT9 cho mình, lâu quá rồi.
   Thiếu chỗ nào thế bác?

   What would be gained through victory and what would be lost through defeat?

   What would be lost through victory and what would be gained through defeat?

   Thiếu mất một câu trong hai cái trên. Mình đã bổ sung rồi. Tất nhiên là mình mới đọc sơ nên không rõ còn sót cái khác không. Do câu này ấn tượng lúc mình đọc tiếng Anh nên mới để ý.

   Có thời gian mình sẽ kiểm tra kĩ hơn. Giờ bác xem lại sửa bớt lỗi đi.

     Loading editor
  • YUGI-OH510 wrote:
   Tran Duc Anh wrote:
   YUGI-OH510 wrote:
   Tran Duc Anh tăng tốc nhanh NT9 cho mình, lâu quá rồi.
   Thiếu chỗ nào thế bác?
   What would be gained through victory and what would be lost through defeat?

   What would be lost through victory and what would be gained through defeat?

   Thiếu mất một câu trong hai cái trên. Mình đã bổ sung rồi. Tất nhiên là mình mới đọc sơ nên không rõ còn sót cái khác không. Do câu này ấn tượng lúc mình đọc tiếng Anh nên mới để ý.

   Có thời gian mình sẽ kiểm tra kĩ hơn. Giờ bác xem lại sửa bớt lỗi đi.

   Em nghĩ chỉ có 2 câu đấy thôi, vì 2 câu đấy nó giống nhau quá,khi dịch xong 1 câu em tưởng em dịch rồi 

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.