FANDOM


Nhờ ad thay đổi giùm con chuột toàn trang là hình : http://imgur.com/GYgkrYB chuột thay đổi khi trỏ vào đường link là hình này :http://imgur.com/ZUxIrFK . Cái background bác dùng hình này http://imgur.com/UjxylUsnếu thấy background không được thì bác kiếm dùng hình khác đẹp bỏ vào cũng được -_- , à mà nhớ làm trong suốt project giùm mình giống như project Arifureta hay Wordmaster cũng được . Tks nhiều :D .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.