FANDOM


(Created page with "Không khó lắm đâu, mình chỉ ngại phần tạo list thôi vì khá mất công. Bạn vào chỗ này thêm danh sách các chương: http://sonako.wikia.com/wiki/T...")
 
 
Line 5: Line 5:
 
Xong rồi vào chỗ này update danh sách: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Nav
 
Xong rồi vào chỗ này update danh sách: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Nav
   
Có nhiêu đó thôi.<div align="center" style="color:white;text-shadow:0.1em 0 .2em blue,0.1em 0 0.2em blue,0.1em 0 0.2em blue,0px 0px 0 rgb(137,156,213),0.2px 0.2px 0 rgb(120,139,196),0.3px 0.3px 0 rgb(111,130,187),0.4px 0.4px 0 rgb(103,122,179),0.5px 0.5px 0 rgb(94,113,170),0.6px 0.6px 0 rgb(85,104,161),0.7px 0.7px 0 rgb(76,95,152),0.8px 0.8px 0 rgb(68,87,144),0.9px 0.9px 0 rgb(59,78,135),1px 1px 0 rgb(50,69,126),1.1px 1.1px 0 rgb(42,61,118),1.2px 1.2px 0 rgb(33,52,109),1.3px 1.3px 0 rgb(24,43,100),1.4px 1.4px 0 rgb(15,34,91),1.5px 1.5px 0 rgb(7,26,83),1.6px 1.6px 0 rgb(-2,17,74),1.7px 1.7px 0 rgb(-11,8,65),1.8px 1.8px 0 rgb(-19,0,57),1.9px 1.9px 0 rgb(-28,-9,48), 2px 2px 0 rgb(-37,-18,39),2.1px 2.1px 0.1px rgba(0,0,0,0.5),0px 0px 2px rgba(0,0,0,.2);"><span style="white-space: nowrap; position: relative;"><span style="position: absolute; font-size: .8em; top: -12px; left: 50%; white-space: nowrap; letter-spacing: normal; color: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit;"><span style="position: relative; left: -50%;">''Silver''</span></span><span style="display: inline-block; color: inherit; letter-spacing: normal; font-weight: inherit;">'''''lıʌǝᗡ ǝɥ⊥'''''</span></span></div>
+
Có nhiêu đó thôi.
  +
  +
Rồi thì cuối mỗi chương cứ thêm vào <nowiki>{{Satthan Nav}}</nowiki> là Navbox sẽ tự hiện.
  +
  +
<div align="center" style="color:white;text-shadow:0.1em 0 .2em blue,0.1em 0 0.2em blue,0.1em 0 0.2em blue,0px 0px 0 rgb(137,156,213),0.2px 0.2px 0 rgb(120,139,196),0.3px 0.3px 0 rgb(111,130,187),0.4px 0.4px 0 rgb(103,122,179),0.5px 0.5px 0 rgb(94,113,170),0.6px 0.6px 0 rgb(85,104,161),0.7px 0.7px 0 rgb(76,95,152),0.8px 0.8px 0 rgb(68,87,144),0.9px 0.9px 0 rgb(59,78,135),1px 1px 0 rgb(50,69,126),1.1px 1.1px 0 rgb(42,61,118),1.2px 1.2px 0 rgb(33,52,109),1.3px 1.3px 0 rgb(24,43,100),1.4px 1.4px 0 rgb(15,34,91),1.5px 1.5px 0 rgb(7,26,83),1.6px 1.6px 0 rgb(-2,17,74),1.7px 1.7px 0 rgb(-11,8,65),1.8px 1.8px 0 rgb(-19,0,57),1.9px 1.9px 0 rgb(-28,-9,48), 2px 2px 0 rgb(-37,-18,39),2.1px 2.1px 0.1px rgba(0,0,0,0.5),0px 0px 2px rgba(0,0,0,.2);"><span style="white-space: nowrap; position: relative;"><span style="position: absolute; font-size: .8em; top: -12px; left: 50%; white-space: nowrap; letter-spacing: normal; color: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit;"><span style="position: relative; left: -50%;">''Silver''</span></span><span style="display: inline-block; color: inherit; letter-spacing: normal; font-weight: inherit;">'''''lıʌǝᗡ ǝɥ⊥'''''</span></span></div>

Latest revision as of 14:11, April 19, 2016

Không khó lắm đâu, mình chỉ ngại phần tạo list thôi vì khá mất công.

Bạn vào chỗ này thêm danh sách các chương: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Link

Xong rồi vào chỗ này update danh sách: http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Satthan_Nav

Có nhiêu đó thôi.

Rồi thì cuối mỗi chương cứ thêm vào {{Satthan Nav}} là Navbox sẽ tự hiện.

Silverlıʌǝᗡ ǝɥ⊥
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.