FANDOM


(Created page with "Nếu bạn thích dấu ======== thì buộc phải gõ là <nowiki>==========</nowiki> để cho wikia không hiểu lầm nó là một dạng code, khi hiển thị thì v...")
 
 
Line 1: Line 1:
Nếu bạn thích dấu ======== thì buộc phải gõ là <nowiki>==========</nowiki> để cho wikia không hiểu lầm nó là một dạng code, khi hiển thị thì vẫn sẽ là ========== như bình thường, các trang mà bạn copy qua đó hẳn cũng sử dụng cách này.<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>
+
Nếu bạn thích dấu ======== thì buộc phải gõ là <nowiki><nowiki>==========</nowiki></nowiki> để cho wikia không hiểu lầm nó là một dạng code, khi hiển thị thì vẫn sẽ là ========== như bình thường, các trang mà bạn copy qua đó hẳn cũng sử dụng cách này.
  +
<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>

Latest revision as of 10:58, July 12, 2016

Nếu bạn thích dấu ======== thì buộc phải gõ là <nowiki>==========</nowiki> để cho wikia không hiểu lầm nó là một dạng code, khi hiển thị thì vẫn sẽ là ========== như bình thường, các trang mà bạn copy qua đó hẳn cũng sử dụng cách này.

Ezgif-signature.gif
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.