FANDOM


 
Line 1: Line 1:
 
Đang rất thiếu, nói đúng ra là chẳng còn ma nào làm {{=|rofl}}
 
Đang rất thiếu, nói đúng ra là chẳng còn ma nào làm {{=|rofl}}
   
Nếu bạn muốn thử sức thì có thể làm một bài test, chọn bất cứ đoạn nào chưa được dịch, khoảng 2000-3000 từ, gửi lên tường mình, nhớ kèm nguồn tiếng Anh để mình check lại nhé.<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>
+
Nếu bạn muốn thử sức thì có thể làm một bài test, chọn bất cứ đoạn nào chưa được dịch, khoảng 2000-3000 từ, gửi lên tường mình, nhớ kèm nguồn tiếng Anh để mình check lại nhé.
   
 
<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>
 
<div title="(dunno)" align="center">http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonako/images/3/3c/Ezgif-signature.gif/revision/latest?cb=20160609045213</div>
  +
<div title="(dunno)" align="center"> </div>

Latest revision as of 12:36, April 11, 2017

Đang rất thiếu, nói đúng ra là chẳng còn ma nào làm Emo24.gif


Nếu bạn muốn thử sức thì có thể làm một bài test, chọn bất cứ đoạn nào chưa được dịch, khoảng 2000-3000 từ, gửi lên tường mình, nhớ kèm nguồn tiếng Anh để mình check lại nhé.

Ezgif-signature.gif
 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.