FANDOM


(Created page with "Em đang dịch NT 9 (Một cách cẩn thận hết sức có thể) , NT 10 chẳng qua là thấy cái phần kết nó hay quá nên em dịch thôi.  và em bảo bác ...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
Em đang dịch NT 9 (Một cách cẩn thận hết sức có thể) , NT 10 chẳng qua là thấy cái phần kết nó hay quá nên em dịch thôi. 
 
Em đang dịch NT 9 (Một cách cẩn thận hết sức có thể) , NT 10 chẳng qua là thấy cái phần kết nó hay quá nên em dịch thôi. 
   
và em bảo bác ấy rồi đấy.
+
và em bảo bác ấy rồi đấy. Nick trên Facebook của bác ấy là Tra Nguyen Huong nhé. Bác có thể liên lạc ở trên đó https://www.facebook.com/tra.nguyenhuong.54 .

Latest revision as of 06:21, December 25, 2014

Em đang dịch NT 9 (Một cách cẩn thận hết sức có thể) , NT 10 chẳng qua là thấy cái phần kết nó hay quá nên em dịch thôi. 

và em bảo bác ấy rồi đấy. Nick trên Facebook của bác ấy là Tra Nguyen Huong nhé. Bác có thể liên lạc ở trên đó https://www.facebook.com/tra.nguyenhuong.54 .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.