FANDOM


Ghi chúEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 17 Lời bạt♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Tập 18 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.