Sonako Light Novel

Editing

Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Chương 4

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
==Chương 4: Hòa bình được nhìn từ một hình thái kỳ lạ. Release_Monster==
 
==Chương 4: Hòa bình được nhìn từ một hình thái kỳ lạ. Release_Monster==
  +
   
 
==='''Part 1'''===
 
==='''Part 1'''===
Line 1,050: Line 1,051:
 
“…Cái gì?”
 
“…Cái gì?”
   
[[Image:NT_Index_v05_229.png|center|400px]]
+
[[Image:NT_Index_v05_229.png|thumb]]
   
 
“Chỉ xem lại thứ tự ưu tiên mà thôi. Và giờ để tôi nói vài điều khác: ''Bỏ ngay cái đồ chơi vớ vẩn đó ra''. Đặc biệt khi đây không phải môt cuộc viếng thăm thân thiện. Tôi không rộng lượng tới mức đứng yên khi một người lạ làm như thế với mình.”
 
“Chỉ xem lại thứ tự ưu tiên mà thôi. Và giờ để tôi nói vài điều khác: ''Bỏ ngay cái đồ chơi vớ vẩn đó ra''. Đặc biệt khi đây không phải môt cuộc viếng thăm thân thiện. Tôi không rộng lượng tới mức đứng yên khi một người lạ làm như thế với mình.”
  Loading editor