FANDOM

Dai ca superman

Bureaucrat Admin
(Difference between revisions) | Message Wall:Dai ca superman
Line 1: Line 1:
Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu<br />- Project chính:<br />+ Mahouka Kouko no Rettousei<br />+ Tiến độ: Chapter 1 (~75%), dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất<br />- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)<br />+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá<br />+ Watashi Tachi no Tamura kun: làm cái teaser<br />+ Golden Time<br />+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được<br />Liên hệ với mình
+
Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu<br />- Project chính:<br />+ Mahouka Kouko no Rettousei<br />+ Tiến độ: Hoàn thành chương 1 (100%), lết tiếp sang chương 2, dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất<br />- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)<br />+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá<br />+ Watashi Tachi no Tamura kun: làm cái teaser<br />+ Golden Time<br />+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được<br />Liên hệ với mình
   
   

Revision as of 08:29, December 7, 2012

Tình hình thi cử nguy hiểm quá, chắc phải hết năm mới rảnh được, dịch được bao nhiêu up bấy nhiêu
- Project chính:
+ Mahouka Kouko no Rettousei
+ Tiến độ: Hoàn thành chương 1 (100%), lết tiếp sang chương 2, dự là vol 1 sẽ là vol dịch nản nhất
- Project phụ (khi nào hack thêm được thời gian, xếp theo thứ tự ưu tiên)
+ Papa no iu Koto wo kikinasai: Tính làm từ Vol 2, nhìn admin deltaxix drop chán quá
+ Watashi Tachi no Tamura kun: làm cái teaser
+ Golden Time
+ Serei tsukai no blade dance: chắc bộ này khó đến tay mình được
Liên hệ với mình


Vnzoom: Uploader + PR cho Sonako Wikia

Vnsharing: Spammer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.