FANDOM

Shimakaze

Loli da best :3

Nguyễn Khánh Lân hoặc Nguyễn Cao Kì Lân

Học sinh trường THPT Trần Văn Lan-TP Nam Định

Chả có cống hiến gì lớn cả .... chỉ làm thằng chỉnh sửa ảnh cho PJ Rakudai

trang cá nhân https://www.facebook.com/henry.chirs.9

My favorite pagesEdit

  • Add links to your favorite pages on the wiki here!
  • Favorite page #2
  • Favorite page #3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.