FANDOM

Silver Eyes

 • My occupation is Member of FFF Inquisition
 • Silver Eyes

  Xem thêm >
 • Silver Eyes

  Kho ảnh

  July 6, 2016 by Silver Eyes
  Xem thêm >
 • Silver Eyes

  Spam place

  February 28, 2016 by Silver Eyes

  Chỗ tự kỷ
  Xem thêm >
 • Silver Eyes

  Phút ngẫu hứng

  January 29, 2016 by Silver Eyes

  When I was wandering in the sea

  I found you, a precious pearl

  Your existence was just a miracle

  That lit up my boring lifespan

  Made me feel all I never can

  Whenever you smiled, I was breathless

  Every time you cried, that was my sadness

  It was you who brought to me joys and hurts

  It was you whom I fell in love

  Don't need to hold you tight

  Don't need to make you mine

  Just watching you from this side

  Is everything good in my life

  Like a flower which blooms and fades

  Like a meteor, just comes and goes away

  Make me speechless, leave me dumfounded

  You are one and only

  A bespectacled beauty !


  Xem thêm >
 • Silver Eyes

  Chán

  October 18, 2015 by Silver Eyes

  Haizz, một ngày cuối tuần vô cùng rảnh rỗi, vậy mà vẫn chẳng dịch nổi một chữ nào. Hôm trước vốn đã rất quyết tâm, tại sao lúc rảnh rỗi lại cắm đầu ăn và chơi, để rồi cuối cùng nhìn lại thì một ngày đã trôi qua mất rồi. Vừa cảm giác bản thân đã bỏ phí một ngày, nhưng cũng vừa cảm thấy như mình ăn chơi chưa đủ, rồi lại trách cứ sao thời gian trôi qua nhanh quá.

  Nhớ mấy hôm trước thi cử bộn bề, vừa phải học vừa lo chuyện nhà, ấy vậy đến cuối ngày vẫn lôi truyện ra dịch liền hai tiếng đồng hồ. Tại sao lúc rảnh rỗi lại không thể siêng được như vậy chứ?

  Tóm lại thì.......chán mình thật.

  Những lời than vãn vào một ngày cuối tuần giữa tháng 10

  Xem thêm >
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.